Premieră pe piaţa de carte Blog

,,Sinaia, Oraşul Elitelor” este o carte cu o HARTĂ DIGITALĂ ,,atașată”. În premieră pentru România, o carte despre un oraş are ,,ataşată” o hartă digitală care întregeşte şi în mediul online un tablou ce zugrăveşte modul în care Sinaia străluceşte, din alte perspective decât cele cu care ne-am obişnuit. Pe site-ul cărţii, www.sinaiaorasulelitelor.ro, cei interesaţi vor găsi o versiune electronică a traseelor, în care toate cele 127 de obiective propuse spre vizitare sunt localizate prin GPS cu ajutorul soluţiei de hărţi digitale oferită de GPSMAPS, liderul hărţilor digitale vectorizate GPS din România. Harta este optimizată inclusiv pentru dispozitivele mobile.